Skoči na vsebino

Pristali smo v znanstvenem članku kot primer dobre prakse

  • od

Kmetija Butul je v znanstvenem članku , v letni recenzirani znanstveni reviji, Traditiones , ki jo izdaja ZRC SAZU, z naslovom MED TRADICIJAMI IN INOVACIJAMI BUTIČNI KULINARIČNI TURIZEM V ZALEDJU SREDOZEMSKIH TURISTIČNIH DESTINACIJ, opisana kot primer dobre prakse; s področja butičnega kulinaričnega turizma iz slovenskih zalednih sredozemskih turističnih destinacij. https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/9430/8536?fbclid=IwAR38HO2MmrccLvRu4QbrHKkhN_GwMhgDZpBR88-yiqeBQsE4-ueWKRjH4_I

Kot sta avtorja dr. Primož Pipan in dr. Maja Topole zapisala “All this brings optimism into the local environment, reinforcing regional identity, preserving agriculture, and ensuring a successful regional development of rural areas”, ki po njunem mnenju “praksi izstopata po vsebini, inovativnosti, organizaciji in personaliziranem pristopu. “

“Poudarek Kmetije Butul je torej na prenosu znanja o hrani in kulinariki ter na inovacijah. Obdržali so star, tradicionalen postopek pobiranja oljk in pridelave vina. Niso se modernizirali na način kot večina drugih kmetov – niso začeli uporabljati fitofarmacevtskih sredstev. A včasih je inovativno tudi vztrajanje pri tradicionalnem postopku, pri preteklem lokalnem znanju in praksah. Po mnenju naših sogovornikov so te mnogo bolj trajnostno naravnane od visoko tehnologiziranih sodobnih načinov, so manj agresivne z vidika kemije, pa tudi erozije. Posrečilo se jim je tudi obdržati raznovrstnost kmetijske pridelave v skladu s tradicijo sredozemske mešane kmetijske kulture. “To pomeni posebno potrditev našega dela.