Skoči na vsebino

Aktivno kulinarično doživetje na istrski Domačiji Butul / An active culinary experience on the Istrian farm stay Butul

  • od

BrunchForBunch je urbani brat Domačije Butul, ki deluje kot platforma za povezovanja kulinarike, umetnosti in dobrega počutja. Zaradi prepričanja, da si vsak posameznik zasluži tudi nekaj morskega zraka na leto v za dobro počutje, bomo letošnjo spomladansko, poletno in zgodnje-jesensko sezono začinili s ponudbo “Brunch for Bunch na Domačiji Butul”.


Projekt je nastal v ljubljanski rezidenci Domačije Butul novembra 2018 in bo dobršen del spomladanske, poletne in zgodnje jesenske sezone 2019 zasidran v vasici Manžan pri Kopru. Sprostitveno-delavni dnevi na domačiji bodo vključevali kulinarične delavnice napredne sredozemske kuhinje, prenočišča v naravi, savna terapije, razvajanja v masažni kadi, prenočišča z lokalnim in sezonskim zajtrkom, možnost prenočišča v velikih luksuznih šotorih, večerje pripravljene po Slow Food principih, delavnice nabiranja divjih rastlin, obiranje oljk, aktvino pomoč na kmetiji, vodeni turistični ogled podeželskih skritih biserov v naravi in na vasi, lov na tartufe.

PROGRAM

Dan 1

15.00-19.00 Prihod na Domačijo

20.00 4-hodna večerja pripravljena iz lokalnih in sezonskih sestavin iz Domačije Butul

Dan 2

9:00-11:00 Sveža čistilna malica z naravnimi produkti Butul Selection pod krošnjami oljk Domačije Butul z ogledom zeliščnega vrta in enega od sezonskih opravil (delo v čebelnjaku, obiranje oljk, obrezovanje drevja, košnja, urejanje vrta, čiščenje zelišč, obiranje grozdja, stekleničenje, konzerviranje produktov Butul selection)

12:00 Delavnica “Kako, zakaj in kje so nekoč morsko hrano konzervirali ter kako lahko s tem pripomoremo k zmanjšanju količine odpadne hrane?” s praktičnim prikazom konzerviranja ter apliciranja na domačo uporabo ter popoldanska topla malica “Marenda kot na njivi”, ko bomo jedli in pili kot kmetje na istrskih njivah nekoč, z razlago ter moderno interpretacijo malic na njivi.

16:00 Ogled vinske kleti ter degustacija naravnih vin, kjer so uporabljeni naravni postopki vinifikacije ter zorenja vina. Delavnica s slepo degustacijo maceriranih istrskih vin.

19:00 #BrunchForBunchGreNaMorje pet hodni jedilnik “Je, kar Je – Jé, kar Je – Je, kar Jé”, kjer bomo v praksi preizkusili pripravo in postrežbo jedi iz nekonvencionalnih kosov mesa, odvečne zelenjave, tradicionalno konzervirane ter trajnostno pripravljene hrane.

21:00 Prenočišče na Domačiji Butul v sobah, apartmajih, v večposteljnih sobah, luksuznem šotoru ali v šotorih šotorišča na posesti Domačije Butul.

Dan 3

8:00 “Istrski BrunchForBunch za zajtrk” z lokalnimi in sezonskimi produkti na terasi Domačije Butul

9:30 Lov na tartufe ter akcija “en tartuf za kilogram smeti”, kjer bomo ob lovu na tartufe tudi pobirali smeti nevestnih obiskovalcev gozda.

11:00 BrunchForBunch piknik z odprtim ognjem in delavnico priprave jedi za peko na odprtem ognju

13:00+ Sprostitev v masažni kadi, uporaba savne, plavanje v morju na skritih kotičkih slovenske obale, možnost organiziranja nadaljne poti po Sloveniji.

CENA: 1.000€
V PAKET JE VKLJUČENO

2 krat nočitev s polpenzionom za 4 osebe,

delavnica napredne sredozemske kuhinje,

Namestitev v dvoposteljni sobi z balkonom,

lokalni in sezonski zajtrk,

4-hodni večerji pripravljeni po Slow Food principih,

Delavnica (nabiranja divjih rastlin, oljk, tartufov),

Spoznavanje z delom na domačiji in aktivna pomoč,

Vodeni turistični ogled podeželja in narave Istre,

Brezplačno: ležalniki, brisače, masažna kad, savna, parkirišče, WIFI,

Doplačilo: pralnica perila, fotokopiranje.

REZERVACIJE

Rezervacije so mogoče na elektronskem naslovu butul@siol.net.

V sporočilu prosimo navedite:

  • Ime priimek
  • Mobilna številka
  • Število paketov oziroma oseb
  • Željen datum obiska

Rezervacijo vam potrdimo v najkrajšem možnem času.

ENGLISH 
An active culinary experience on the Istrian farm stay Butul

BrunchForBunch is the urban brother of Farmstay Butul, which acts as a platform for connecting culinary, artistic and well-being experiences. Due to the belief that every individual deserves some sea air per year in order to feel well, we will season this spring, summer and early autumn season with the Brunch for Bunch offer at the Farmstay Butul.

The project originated in the Ljubljana residence of the Farmstay Butul in November 2018 and will be anchored in the village of Manžan near Koper in the spring, summer and early autumn of 2019. Relaxation-working days at the farmhouse will include culinary workshops of advanced Mediterranean cuisine, accommodation in nature, wellness retreat in sauna and jacuzzi, accommodation with local and seasonal breakfast, possibility of lodging in large luxury tents, dinners prepared according to Slow Food principles, workshops for gathering wild plants, picking olives, helping on the farm with daily tasks, guided tour of the countryside hidden pearls in nature and in the village, hunting for truffles.

PROGRAM

Day 1

15.00-19.00 Arrival to Farmstay Butul

20.00 4-course dinner prepared from local and seasonal ingredients grown at Farmstay Butul

Day 2

9: 00-11:00 Fresh cleansing snack with natural products from Butul Selection, under the olive trees with a visit to the herbal garden. Presenting and demonstrating and one of the seasonal tasks (work in the apiary, harvesting of olives, pruning trees, mowing, gardening, cleaning herbs, picking grapes, bottling, preserving Butul selection products). Later you will actively assist at one of the seasonal tasks.

12:00 Workshop “How, why and where was the seafood once conserved and how can we contribute to reducing the amount of waste food?” With a practical demonstration of preservation and application to home use. Afternoon hot meal “Marenda kot na njivi”, when we Eat and drink as farmers in Istrian fields once, with an explanation and a modern interpretation of raspberries in the field.

16:00 Visiting in the wine cellar and tasting of natural wines, where the natural processes of vinification and ripening of wine are used an explained. Workshop with a blind tasting of macerated Istrian wines.

19:00 It’s time for #BrunchForBunch five-course tasting menu called “It is, what it is”, where we will prepare and serve dishes from unconventional pieces of meat, vegetable “leftovers”, traditionally preserved and sustainably prepared food.

21:00 Accommodation at the Farmstay Butul in private rooms, apartments, multi-bed rooms, luxury tents or tent camps on the property of the Farmstay Butul.

 

Day 3

8:00 “Istrian BrunchForBunch breakfast” with local and seasonal products on the terrace of the Farmstay Butul

9:30 Hunting on truffle and competition “one truffle for a kilogram of garbage”, where we will collect garbage from the forest by hunting truffles.

11:00 BrunchForBunch open-fire picnic and an open-fire baking dishes workshop

13:00+ Relaxation massage in the jacuzzi, use of the sauna and swimming in the sea on hidden corners of the Slovenian coast.

PRICE: 1.000

PACKAGE IS INCLUDING

2 overnight stays with half board for 4 people,

workshop of advanced Mediterranean cuisine,

accommodation in a double room with a balcony,

local and seasonal breakfast,

4-course dinners prepared according to Slow Food principles,

workshop (gathering wild plants, olives, truffles),

getting to know about work on a farm stay and active help,

guided tour of the countryside and the nature of Istria,

free of charge: deckchairs, towels, jacuzzi, sauna, parking, WIFI,

extra cost: laundry, photocopying.

RESERVATIONS

Reservations can be made by e-mail butul@siol.net.

Please include in the message:

– First Name Last Name

– Mobile number

– Number of packages or persons

– Desired date of visit

We will confirm your reservation in the shortest possible time.